Sarana dan Prasarana
2019-05-16 08:16:01

Tahfidz Camp

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 08:08:40

Radio Mahasiswa - Fun Radio FM

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 08:07:50

Perpustakaan

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 08:04:50

Taman - Free Hotspot Area

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 08:03:52

Baitul Hamdi - Tawheed Center (Under Construction)

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 08:01:42

Laboratorium Peradilan Semu (Moot court)

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:56:59

Laboratorium Multimedia

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:56:30

Laboratorium Micro Teaching

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:55:21

Laboratorium Bank Syariah

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:54:59

Laboratorium Fotografi

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:54:41

Laboratorium Administrasi Publik

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:54:14

Laboratorium Bahasa

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:52:07

Laboratorium Kimia

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:51:31

Laboratorium Biologi

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:51:07

Green House Agroteknologi

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:50:14

Laboratorium Perikanan

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:49:27

Master Plan Citeko Farm (Under Construction)

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:48:33

Master Plan Auditorium (Under Construction)

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:47:23

Klinik PUSKESMA

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:47:04

Kolam Renang Syariah

Sarana dan Prasarana
2019-05-16 07:45:25

Gedung Kampus Bertauhid