Qiroah Sabah pada MTQMN XVI Tahun 2019 (UNSYIAH ACEH)